Algemene voorwaarden

Registreren voor congressen

De registratie is pas definitief als de inschrijfkosten zijn betaald. Annuleren en restitutie van inschrijfgelden kan tot uiterlijk 30 dagen voor het congres. Bij annulering wordt €15 annuleringskosten in rekening gebracht.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVE staat open voor alle natuurlijke personen die beroepshalve actief zijn of zijn geweest op het gebied van de Endocrinologie, zoals artsen, verpleegkundigen, wetenschappelijke onderzoekers en klinisch chemici.

De statuten en huishoudelijk reglement vindt u in dit pdf bestand.  Iemand is lid tot wederopzegging van het lidmaatschap.

Momenteel bedraagt de contributie €45 op jaarbasis. Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Als een nieuw lidmaatschap wordt aangegaan na 1 augustus is de contributie ook geldig voor het daarop volgende kalenderjaar.