DEM2017-Home

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2017 zal voor de 7e keer de Dutch Endocrine Meeting (DEM) plaatsvinden in Noordwijkerhout.

Op deze bijeenkomst komen de basale-preklinische en klinische endocrinologie weer aan bod, waar optimaal de gelegenheid geboden wordt om te tonen wat de Nederlandse endocrinologie bezielt en haar levend houdt.

Het programma bestaat uit plenaire en parallelle sessies, en de organisatiecommissie is al druk bezig met het uitnodigen van nationale en internationale sprekers. Inmiddels hebben o.a. Richard Ross (UK), Steven Russell (USA), Heiko Krude (DE), Richard Auchus (USA), Ashley Grossman (UK), Graham Burton (UK) en Jean Pierre Bourguignon (BE) hun medewerking toegezegd. Ook een aantal gerenommeerde Nederlandse sprekers zullen een voordracht verzorgen: Paul de Vos, Robin Peeters, Eric Endert en Annemieke Heijboer. Een speciaal welkom komend jaar voor de kinder-endocrinologen, met wie we een grotendeels gezamenlijk programma zullen verzorgen en die voor het eerst ook hun eigen nationale pediatrische endocrinologie dag gekoppeld hebben aan de DEM. Ook een speciaal welkom aan de specialisten metabole ziekten. Graag uw aandacht voor een veelbelovende JNVE sessie over metabole stress. Zoals u gewend bent, zal na het diner de vrijdagavond weer verrassend afgesloten worden.

Uw eigen inbreng voor de Dutch Endocrine Meeting is ook dit jaar zeer welkom. U kunt hiervoor een abstract opsturen. Uit de hopelijk vele inzendingen zullen de voordrachten geselecteerd worden. De voertaal hierbij is Engels. Een uitzondering hierop zal een sessie zijn, die gevuld wordt met casuïstiek, waarbij de Nederlandse voertaal aangehouden wordt om de interactie te bevorderen. Na het succes van vorig jaar zullen ook posters en posterpitches gefaciliteerd worden.

Abstract indiening is mogelijk tot 13 december 2016.

Prijzen

De Novo Nordisk Award voor Endocrinologie Deze prijs van € 10.000.– wordt jaarlijks toegekend ter stimulering van endocrinologisch onderzoek. De prijs is door Novo Nordisk B.V. ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. Uitreiking van de prijs voor 2017 geschiedt tijdens de jaarlijkse Dutch Endocrine Meeting op 10 februari 2017. De jury staat onder leiding van dr. A. Heijboer, voorzitter van de NVE. Mededinging naar de Award geschiedt op voordracht, in de Engelse taal, en staat open voor elke individuele Nederlandse onderzoeker, lid van de NVE, op het gebied van de Endocrinologie. Voordrachten dienen digitaal (in één pdf bestand!!) te worden toegezonden aan het secretariaat: secr@nve.nl. De datum voor uiterste ontvangst van uw kandidaatstelling is 20-12-2016.

Op vrijdag 10 februari worden de ‘NVE-Ipsen prizes for best Dutch clinical and best Dutch basic endocrinology paper’ 2016 uitgereikt. Artikelen dienen in 2016 in print (tenzij deze alleen in elektronische vorm verschijnt) verschenen te zijn. Uw artikel (in 1 pdf bestand, zonder aanbevelingsbrieven) kunt u aanmelden en aanleveren via secr@nve.nl.

Op zaterdag 11 februari zullen de NVE-Novartis prijzen voor de beste abstracts van de Dutch Endocrine Meeting 2017 uitgereikt worden in 3 categorieën: beste basale, translationele en klinische abstract.

De NVE Proefschrift prijs 2016 Het bestuur van de NVE heeft besloten om een NVE Proefschrift prijs in te stellen. Deze wordt tijdens de DEM van februari 2017 voor het eerst uitgereikt. Hiervoor roepen wij u op om een wetenschappelijk excellent proefschrift op het gebied van de Endocrinologie te nomineren, waarvan de verdediging in 2016 heeft plaats gevonden. De auteur van het proefschrift is lid van de NVE. De prijs is een geldbedrag van 1500 Euro, en een schitterende oorkonde. Stuur ten behoeve van de jury 3 exemplaren van het proefschrift per post naar het secretariaat van de NVE. De uiterste datum van ontvangst is vrijdag 6 januari.